بسیجی مسیحی ۲


هرگز قیافه مظلوم و درد دار آقا را فراموش نمی کنم ، آقایی که دریغ از ذره ای آقایی و مردی ، در عزا ها گریه میکند و در مسائل و مشکلات مربوط به خود قیافه شرم میگیرد و عذر خواهی میکند ولی اصلاح نمی کند ، تنها صحبت میکند و اظهار پشیمانی و اظهار تاسف، دریغ از اندکی تغییر ! فرهنگ بسیجیان و پاسداران و مزدوران جمهوری اسلامی نیز چنین است ، ابراز پشمانی و تاسف و همراهت غمگین می شوند ولی دریغ از اندکی تغییر و نیز بسیجیان مسیحی ما نیز چنین طرز تفکر و زیستی را همراه خود نیز به ممالک کفار آورده اند . ریزبینند ، قوانین را تمام و کمال برای مردم اجرا می کنند ، دستور میدند ، به زور و به اشکال دینی خود تلقینی افکار و رفتار زندگی اش را منتقل میکند ! برادر ، دوست ، هم وطن هرکه همـــراه و همفکر او نباشد بهشت از آن او نیست ! درست است ! تنها تو راه بهشت و لمس خدا را میدانی ، تو اصلا خود شخص خدایی ، نماینده تمام کمال خدایی ! معجزه گر رفتار و اندیشه و بیانی ، پیامبر حالی ، تمامش کن بسیجی ، تمامش کن این فرهنگ بسیجی خیانت کار به مردم عام . یک بسیجی مسیحی تندرو متعصب به قوانینی که با میل و اندیشه او یکی نیست ! سرطان مهــاجرت ، اکثریت مهاجران از دست این طرز فکر و از دست این مردمان به غربت مهاجرت میکنند و آنها هم کنار این مردمان بیچاره و آواره با همان عقاید بیمارگونه و مریضشان زیست میکنند ، یک نقطه سیاه و سمی از ایران ! ! ! آه که سخت است ، در کنار این طرز تفکر زیستن . نقطه ته خط . دیدن یک بسیجی همواره یک انفرادی متحرکت است ! . #انسان_باشیم . نوشته از آقای آخر تصویر از مهر #بسیجی_مسیحی #مهاجرت #عیسی_مسیح #بسیجی_تندررو

هرگز قیافه مظلوم و درد دار آقا را فراموش نمی کنم ، آقایی که دریغ از ذره ای آقایی و مردی ، در عزا ها گریه میکند و در مسائل و مشکلات مربوط به خود قیافه شرم میگیرد و عذر خواهی میکند ولی اصلاح نمی کند ، تنها صحبت میکند و اظهار پشیمانی و اظهار تاسف، دریغ از اندکی تغییر !

فرهنگ بسیجیان و پاسداران و مزدوران جمهوری اسلامی نیز چنین است ، ابراز پشمانی و تاسف و همراهت غمگین می شوند ولی دریغ از اندکی تغییر و نیز بسیجیان مسیحی ما نیز چنین طرز تفکر و زیستی را همراه خود نیز به ممالک کفار آورده اند .

ریزبینند ، قوانین را تمام و کمال برای مردم اجرا می کنند ، دستور میدند ، به زور و به اشکال دینی خود تلقینی افکار و رفتار زندگی اش را منتقل میکند !

برادر ، دوست ، هم وطن هرکه همـــراه و همفکر او نباشد بهشت از آن او نیست !

درست است ! تنها تو راه بهشت و لمس خدا را میدانی ، تو اصلا خود شخص خدایی ، نماینده تمام کمال خدایی ! معجزه گر رفتار و اندیشه و بیانی ، پیامبر حالی ،

تمامش کن بسیجی ،

تمامش کن این فرهنگ بسیجی خیانت کار به مردم عام .

یک بسیجی مسیحی تندرو متعصب به قوانینی که با میل و اندیشه او یکی نیست !

سرطان مهــاجرت ، اکثریت مهاجران از دست این طرز فکر و از دست این مردمان به غربت مهاجرت میکنند و آنها هم کنار این مردمان بیچاره و آواره با همان عقاید بیمارگونه و مریضشان زیست میکنند ، یک نقطه سیاه و سمی از ایران ! ! !

آه که سخت است ، در کنار این طرز تفکر زیستن .

نقطه ته خط .

دیدن یک بسیجی همواره یک انفرادی متحرکت است !

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *