سیاست به داد ما برس

دل گریان است و جسم خوشحال!
روشنایی در دل از بین رفته،ولی جسم غرق در دنیا!
جبر جغرافیایی،سیاست و مذهب چه می کند با یک انسان !
از یک کشور تحت اشغال جمهوری اسلامی به یک کشوری که در آن تمام بیت المال به یک اندازه برای شهروندان خرج می شود!
سیاست!قدرت!چه می کنی با ایران!اینها همه مرده اند!اینها همه در یک دنیای دیگرند!
سیاست!زندگی یک شخص در ایران هر روز دچار درد است و اینجا ما تنها به دنبال زندگی کردن !
چه جنگی عظیمی در آسیا و چه آرامشی در #دانمارک !
سیاست به داد ما برس!
ما همه در ایران در جهنمیم و تو بهشت را تنها برای سفید پوست های مو زرد آفریده ای!
سیاست ، زندگی کردن در ایران بعد از درد بارها آرزوی مرگ است در ایران !
اینجا خانه کسی است که از دولت کمک هزینه زندگی می گرد! در نزدیکی مرکز شهر و کنار یک برکه !
یک انسان برای در آرامش بودن از دنیا چه می خواهد ؟
این کشور و ده ها کشور دیگر است که در این کشور ها شما می توانید امید به زندگی و پیشرفت ببینید!
سیاست به داد ما برس !
خدا ساکت است سیاست !
سیاست به داد ما برس !

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *