با ارزشترین لحظه زندگی

زمانی یاد گرفتی چطوری با تنهایی ها زندگی کنی با ارزشترین لحظه زندگیهلحظه فراتر از هر داشتنلحظه برنده شده و غلبه کردن بر این دنیای دو نفره یا چند نفرهثانیه های با ارزش که تو در آن خلق می کنی و عاشق می شوی ولی عاشق خود و زندگی و خلقیات

عشق

سهم من از عشق ،تنها، فرار از عشق است !عشقی و احساساتی از روی خلق و خوی انسانی !خودخواهان نیازمند احساس مهربانی  !

این من هستم

این من هستم!انسانی که در دنیای احساس زندگی می کند!انسانی که تنها دوست همیشگی او خداییست که گاه خودش هم قبولش ندارد!انسانی که در غریبگی ها گم شده است !انسانی که از آشنایی و دوستی فراری است!من قلب دارم،من هدف دارم ولی احساس نمی کنم امیدی به زندگی داشته باشم!چرا که نه سیاستمدارم نه حکیم!این… ادامه خواندن این من هستم

خنده

شنیده بودم که خنده دوای هر دردیست!حال دردی که می‌خندد دوایش چیست؟سکوت؟به اجبار همراه درد زندگی کردن؟یا تقسیم کردن خنده درد دار با دیگران ؟.خارج از فهم است ثانیه به ثانیه زنده بودن !

تنهایی

زمانی یاد گرفتی چطوری با تنهایی ها زندگی کنی با ارزشترین لحظه زندگیهلحظه فراتر از هر داشتنلحظه برنده شده و غلبه کردن بر این دنیای دو نفره یا چند نفره ثانیه های با ارزش که تو در آن خلق می کنی و عاشق می شوی ولی عاشق خود و زندگی و خلقیات

انتهای قلبم نه !

انتهای قلبم نه،تمام قلبم نه،در روز های شاد و غمگینم نه،در همه جا با تو غریبه هستم ، ای جاندار خارج از دید ، ای آنکه من تو را هیچ مقدس می فهمم،مرا در خود راه بده و همراه و همقدم و همنفس خود قرار ده ! مرا هیچ کن،خارج از هر جنسیت و نام… ادامه خواندن انتهای قلبم نه !

خدا

خدا درون اندیشه و قلب من نشسته است ! من تنها سیگار می کشم و به بیشتر از فکرم از او سوال دارم !!!!

سیاست به داد ما برس

دل گریان است و جسم خوشحال!روشنایی در دل از بین رفته،ولی جسم غرق در دنیا!جبر جغرافیایی،سیاست و مذهب چه می کند با یک انسان !از یک کشور تحت اشغال جمهوری اسلامی به یک کشوری که در آن تمام بیت المال به یک اندازه برای شهروندان خرج می شود!سیاست!قدرت!چه می کنی با ایران!اینها همه مرده اند!اینها… ادامه خواندن سیاست به داد ما برس

حسن کلید ساز

نام حسن روحانی ، معروف به حسن کلید ساز ، در تمام بدبختی ها را گشود و همیشه مانند ظهور امام زمان وعده خبر خوشی را میداد که هرگز نمی آمد !او بازیچه دست عروسک گردان بزرگ آیت الله علی خامنه ای بود ولی در عوض او و خانواده و اطرافیانش در ناز و نعمت… ادامه خواندن حسن کلید ساز

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت برچسب خورده با

جنونی در من تیر میکشد

جنونی در من تیر میکشد و زجرم می دهد ، زندگی مانند کنه به من چسپیده است! تمام نمی شود این زندگی لعنتی! خسته از بیداری! خسته از زندگی! خسته از خسته شدن! خسته از سردرگمی! خسته از فهمیدن! خسته از دیوانگی! خسته از بودن! خسته از ادامه دادن! به دنبال جراتی برای تمام کردن… ادامه خواندن جنونی در من تیر میکشد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دل نوشت