احساس میکنم پایانی نیست !

خسته ام !خسته تر از یک کارگر ساده !احساس می کنم پایانی نیست !اندیشه ام می گوید پایان آنجاست که دیگر محبت و عشقی در من نباشد !قطره ای محبت از نا کجا می آید و من مهتاب خدا را می بینم !شاید در این مهتاب خدای هیچ را ببینم !شاید دیدن خدا پایان من… ادامه خواندن احساس میکنم پایانی نیست !

فیلم تبلیغاتی سال های پیش به نام امسال منتشر شد !

این روزها فیلمی در اینترنت منتشر شده است که خانمی از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سر باز می‌زند و سپس با اصرار خبرنگار جلوی دوربین از بیکاری و مشکلات جوانان حرف می‌زند و در نهایت پیامش این است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کند. این فیلم احساسات بسیاری را برانگیخته است. این که مردم بااحساسی… ادامه خواندن فیلم تبلیغاتی سال های پیش به نام امسال منتشر شد !